Documenten

Al deze documenten liggen tijden onze groepsbijeenkomsten ter inzage bij de groepsleiding.

ALV 2024 Notulen Getekend
PDF – 2,3 MB 25 downloads

Het verslag van wat er tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2023 is besproken en afgesproken.

Jaarverslag 2023 D D 8 Februari 2024 Getekend
PDF – 3,5 MB 20 downloads

Het verslag en de verantwoording van onze activiteiten en financiën
van 1 januari t/m 31 december 2023, met vooruitblik naar 2024.

Huishoudelijk Reglement 2023
PDF – 2,7 MB 131 downloads

Hierin staan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben over hoe deelname aan de groep verloopt.

Privacyverklaring 2024 Pdf
PDF – 611,1 KB 15 downloads

Hierin staat wat wij met gegevens van leden doen en hoe zij over deze gegevens kunnen beschikken.

 

Beleidsplan 2022
PDF – 1,1 MB 165 downloads

Hierin staan de uitgangspunten van Onze Mandala: wat we doen, voor wie, en hoe we dat regelen.

Vrijwilligershandboek 2024 Pdf
PDF – 3,1 MB 13 downloads

Hierin staat alle informatie die onze vrijwilligers nodig hebben om hun werk te kunnen doen. 

Statuten
PDF – 7,7 MB 401 downloads

 

Hierin staan de wettelijke rechten en plichten van het bestuur en de leden.

M 003 Memo Beslissingsbevoegdheid Bij Belet Of Ontstentenis Van Het Voltallig Bestuur Getekend
PDF – 481,8 KB 19 downloads

Memo als aanvulling op de statuten.
Hierin is met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering vastgelegd wie beslissingsbevoegdheid heeft in het geval het voltallige bestuur niet in functie is.