Documenten

Al deze documenten liggen tijden onze groepsbijeenkomsten ter inzage bij de groepsleiding.

ALV 2022 notulen
PDF – 1,7 MB 27 downloads

Het verslag van wat er tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2022 is besproken en afgesproken.

Jaarverslag 2021 Getekend
PDF – 6,5 MB 20 downloads

Het verslag en de verantwoording van onze activiteiten en financiën
van 1 januari t/m 31 december 2021.

Huishoudelijk Reglement 2022
PDF – 920,1 KB 22 downloads

Hierin staan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben over hoe deelname aan de groep verloopt.

Privacyverklaring
PDF – 598,4 KB 178 downloads

Hierin staat wat wij met gegevens van leden doen en hoe zij over deze gegevens kunnen beschikken.

 

Beleidsplan 2022
PDF – 1,1 MB 31 downloads

Hierin staan de uitgangspunten van Onze Mandala: wat we doen, voor wie, en hoe we dat regelen.

Vrijwilligershandboek
PDF – 1,1 MB 33 downloads

Hierin staat alle informatie die onze vrijwilligers nodig hebben om hun werk te kunnen doen. 

Statuten
PDF – 7,7 MB 246 downloads

 

Hierin staan de wettelijke rechten en plichten van het bestuur en de leden.