Privacyverklaring

Vereniging Onze Mandala organiseert meerdere keren per jaar bijeenkomsten in wijkcentrum De Brug, Heijermansplein 35, 3123 LA Schiedam  waar onze leden gezellig samen kunnen mandalatekenen.
Om dat te kunnen doen, ontvangen, registreren en verwerken wij diverse persoonlijke gegevens en voorkeuren van leden.

 

Doel van gegevensverzameling

 • Bijhouden van de ledenadministratie;
 • Per bank verwerken van betalingen;
 • waar nodig kunnen bellen, e-mailen of post versturen;
 • Voldoen aan jouw individuele behoeften tijdens de bijeenkomsten;
 • Je kunnen laten weten hoeveel bijeenkomsten en inhaalbijeenkomsten je nog tegoed hebt;
 • Verwerking tot anonieme data over onze groepssamenstelling voor gebruik bij subsidieaanvragen;
 • Geschikte foto’s en/of filmbeelden selecteren om ter promotie van Onze Mandala te publiceren;
 • Verbeteren van de manier waarop wij Onze Mandala promoten.

Verzamelde gegevens

 • Naam
 • Adres, huisnummer
 • Postcode, woonplaats
 • Telefoonnummers vast en mobiel
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer indien je per bank betaalt
 • Aanmelddatum
 • Data waarop je aanwezig bent tijdens bijeenkomsten
 • Waar je ons van kent
 • Speciale behoeften tijdens bijeenkomsten
 • Of je al dan niet toestemming geeft voor publicatie van jouw tekeningen
 • Of je al dan niet toestemming geeft voor publicatie van evenementenfoto’s waarop je herkenbaar bent
 • Of je al dan niet toestemming geeft om jouw contactgegevens te delen met andere leden
 • Afzegdatum, reden tot stoppen, terugkeer verwacht?

Verwerking van persoonsgegevens door derden

Onze Mandala verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Wij geven derden alleen toegang tot jouw gegevens als dit gebaseerd is op een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor het gebruik van specifieke communicatiekanalen. Om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens om die reden verwerken.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met:

 • Facebook, omdat wij daar informatie over Onze Mandala mededelen, waaronder foto’s van evenementen en van mandala’s van onze leden. Verder beantwoorden we daar de via Messenger gestelde vragen.
 • Jouwweb, omdat zij onze website https://ww.onzemandala.nl en het e-mailadres info@onzemandala hosten

Wij bewaren een elektronische kopie van onze actuele administratie op Google Drive, zodat het bestuur en de groepsleiding voor een goede samenwerking toegang hebben tot elkaars documenten. De toegang tot die documenten is wachtwoord beveiligd. Google Drive is verplicht zich te houden aan de Europese privacywetgeving.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens minimaal 7 jaar.

Gebruik van cookies

Veel van de websites die je bezoekt, plaatsen cookies op jouw computer. Dat zijn kleine bestandjes waarmee die website verschillende gebruikers van elkaar kan onderscheiden. Meestal dienen ze om advertenties op maat te kunnen tonen, voorkeursinstellingen op te slaan of om het klikgedrag van bezoekers op de website te volgen ter verbetering van die website.

Onze website https://ww.onzemandala.nl plaatst geen cookies op jouw computer. De website toont geen reclame, houdt geen voorkeursinstellingen bij en klikgedrag wordt uitsluitend geanonimiseerd geregistreerd.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je kunt de door ons verzamelde gegevens over jou inzien, laten corrigeren en laten verwijderen. Datzelfde geldt voor de verschillende toestemmingen die je hebt gegeven.

Op jouw verzoek kunnen we je een lijst sturen met daarin alle gegevens die we van jou hebben. Desgewenst kunnen we die lijst naar een door jou opgegeven organisatie sturen.

Een verzoek tot inzage in of correctie, verwijdering of overdracht van jouw gegevens of toestemmingen stuur je naar info@onzemandala.nl. De secretaris neemt dan zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, telefonisch contact met je op ter bevestiging van ontvangst van het verzoek en ter verificatie dat jijzelf dit verzoek gedaan hebt. Daarna onderneemt zij zo snel mogelijk de vereiste actie.

Beveiliging van gegevens

Onze Mandala neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door een beveiligde verbinding op onze website en door het beveiligen van onze computers.

Bezwaar maken

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met de secretaris van Onze Mandala via info@onzemandala.nl of via

06 – 557 248 63.

Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens