Onze Club

Onze Mandala bestaat sinds september 2004. In 2013 kregen wij voor het eerst een naam: Mandalagroep De Ark.
Sinds 1 juli 2017 heten wij Onze Mandala, onder welke naam wij sinds 3 november 2017 een vereniging zijn.
Vanaf 15 februari 2024 worden onze tekenmiddagen gehouden in wijkcentrum De Brug in Schiedam.

Verenigingsgegevens

Naam: Onze Mandala
rekeningnummer: IBAN NL28 RABO 0325 2655 77
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KvK: 69993548
RSIN: 858095130

Organisatie

De organisatie van Onze Mandala bestaat volledig uit vrijwilligers.
Op de foto zie je ze allemaal, met van links naar rechts:

Corri de Borst (Voorzitter)
Martine Brouns (vrijwilliger)
Sandra Breur (Secretaris)
Cora Edelbroek (Penningmeester)
Christien van Reeven (Groepscoördinator) 
Trudi Sleeboom (voormalig Assistent Penningmeester)

Doelstelling en doelgroep

Onze Mandala organiseert in Schiedam meerdere gezellige bijeenkomsten per jaar waar volwassenen van alle leeftijden en alle inkomensgroepen samen kunnen mandalatekenen op het eigen vaardigheidsniveau.
De fysieke en financiële toegankelijkheid van die bijeenkomsten is dusdanig groot, dat zij haalbaar zijn voor ouderen en mensen met een krappe beurs.

Motto

Met dit doel doen wij recht aan de zienswijze van oprichtster Jo Ouwens op het mandalatekenen, met als motto: Geef kleur aan je leven! 

Beleid

Om de grote financiële toegankelijkheid van onze groep te waarborgen, houden wij de contributie zo laag mogelijk. Bestaande leden met een krappe beurs kunnen bij ons in aanmerking komen voor korting.

Dit is voor ons financieel haalbaar door de volgende werkwijze:
- de organisatie bestaat uitsluitend uit en wordt uitsluitend ondersteund door onbetaalde vrijwilligers;
- wij maken gebruik van een bijeenkomstruimte met een schappelijke zaalhuur;
- onze leden maken voor de reguliere opdrachten gebruik van hun eigen tekenmaterialen;
- speciale opdrachten ontwerpen wij dusdanig, dat wij gebruik kunnen maken van reeds aanwezige, veelal gedoneerde, materialen;
- voor extra activiteiten (zoals onze jaarlijkse kerstlunch of een museumbezoek) kunnen wij aan de leden een kleine extra bijdrage vragen;
- waar nodig vragen wij voor specifieke, noodzakelijke onkosten subsidie aan;
enkele leden doen af en toe een extra donatie, zodat anderen minder hoeven te betalen. Hiertoe doen wij voorafgaand aan elk seizoen een verzoek;
- wij streven naar een volledige bezetting van de groepen. Hiertoe doen wij elk seizoen actief aan ledenwerving.

Meer informatie vind je in ons beleidsplan en ons jaarverslag.