Sponsors

Met onze gezellige tekenmiddagen vervult Onze Mandala al sinds september 2004 een mooi maatschappelijk doel.
Volwassenen van alle leeftijden en inkomensgroepen zijn van harte welkom om bij ons te komen tekenen. Doordat onze bijeenkomsten fysiek en financieel zeer toegankelijk zijn, bieden wij tegelijkertijd ouderen en mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om hun eenzaamheid te doorbreken.
Onze eigen leden onderschrijven het belang van deze toegankelijkheid en wie dit kan geeft bij gelegenheid een extra donatie, zodat anderen minder hoeven te betalen.

Ontvangen giften

Het werk van Onze Mandala wordt steeds bekender en inmiddels zijn er diverse organisaties die ons, deels anoniem, graag een handje helpen om de contributie zo laag mogelijk te houden! Zo leverden de gemeente Schiedam en Van der Valk Netwerk Notarissen een gulle bijdrage voor het in 2017 oprichten van vereniging Onze Mandala en werd de kerstlunch van 2017 volledig bekostigd door Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
In 2019 ontvingen we materiaalsubsidie van het Elise Mathilde Fonds, waarmee we alle noodzakelijke spullen konden kopen om op locatie mandalaworkshops mee te geven. Nu kunnen we nog meer mensen kennis laten maken met het plezier dat mandala tekenen biedt. 

Dank aan allen voor de lieve en genereuze bijdragen! Hierdoor konden we het contributiebedrag in 2020 opnieuw zeer schappelijk houden!

Doneren

Wil je zelf graag doneren? Giften worden altijd in grote dank aangenomen, omdat we daarmee onze kerstlunch gratis aan onze leden kunnen aanbieden, bijzondere opdrachten en/of activiteiten kunnen verzorgen en het contributiebedrag zo laag mogelijk kunnen houden voor onze deelnemers.
Tekenmaterialen zijn af te geven bij Zalencentrum De Ark, Hargplein 101, 3121 VG Schiedam, bij voorkeur op tijden dat wij aanwezig zijn. Zie hiertoe ons rooster.
Het rekeningnummer van Onze Mandala is IBAN NL28 RABO 0325 2655 77 te Vlaardingen. Vermeld hierbij dat het om een donatie gaat. Desgewenst kun je aangeven waaraan jij wilt dat wij het geld besteden.

Eregalerij

Wanneer de donatie groot genoeg is en jij dit wenst, vermelden we jouw naam of die van jouw organisatie in de eregalerij hieronder. Maar alle kleine beetjes zijn van harte welkom!