Vrijwilligersmarkt 2019

28 september 2019

Tekst: Sandra Breur

Op donderdag 26 september 2019 deden wij mee aan de regionale vrijwilligersmarkt in de Margriethal in Schiedam, op zoek naar een assistent penningmeester.
KLIK Vlaardingen organiseerde dit evenement in samenwerking met Stichting Vrijwilligerswerk Schiedam om vrijwilligersvacatures ingevuld te krijgen. Met 100 deelnemende organisaties was er voor bezoekers keuze te over.
Corri, Cora en Sandra stonden namens Onze Mandala in de sectie ‘cijfers en letters’ en spraken flink wat geïnteresseerden.

Mandalatekenaars

Vaak ging het om mensen die meer informatie wilden over het mandalatekenen of over onze bijeenkomsten. Sommigen namen een proefdeelname serieus in overweging en kregen onze A5 flyer mee naar huis. Op die manier ging de hele meegebrachte stapel op!

Vacature voor assistent penningmeester

Voor de vacature was helaas veel minder animo. Het overgrote deel van de mensen die op zoek waren naar vrijwilligerswerk schrok terug van de functie. Slechts drie bezoekers namen na een informatiegesprek onze uitgeprinte vacature mee. Met name een van hen kwam op ons als een serieuze kandidaat over.
We wachten tot uiterlijk onze bestuursvergadering in november af of deze dames zich na bedenktijd bij ons melden. Wie weet treedt er in de tussentijd ook nog iemand via de vacature bij Stichting Vrijwilligerswerk Schiedam (code 1277) met ons in contact.

Netwerkgesprekken

Tussen alle aangename gesprekken zat zeker ook het contact met medewerkers van de andere aanwezige organisaties. Dat contact bleek een aantal keer behoorlijk nuttig.
Zo wisselden we bijvoorbeeld contactgegevens uit met iemand van welzijnsorganisatie DOCK. Zij wil ons graag begin volgend jaar inschakelen om een tekenochtend te verzorgen in Wijkcentrum Oost.
Later ontvingen we van haar ook een webadres waar onze groepsbijeenkomsten gratis in heel Schiedam Oost onder de aandacht kunnen komen. DOCK is van plan om deze website om te zetten naar een webadres dat voor heel Schiedam geldt.
We gaan binnenkort zeker van deze optie gebruik maken.

Daarnaast was er een gesprekje met onze contactpersoon bij Stichting Vrijwilligerswerk Schiedam. Mocht zich alleen een kandidaat aandienen die niet vaardig is op de computer, dan is zij bereid om diegene les te geven. Wij denken daarbij aan het leren omgaan met Word, Excel, e-mail en internet.

Kortom

Het was een lange, drukke dag vol mooie gesprekken en nuttige nieuwe kennismakingen. 
We hopen enkele mensen terug te gaan zien in onze groep, als vrijwilliger of als tekenares!