Voorjaarslunch
en ALV 2022

4 juni 2022

Tekst: Sandra Breur

Op 2 juni 2022 hielden we voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) in De Ark voor de allereerste keer een voorjaarslunch. Deze werd mede mogelijk gemaakt door Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., en hielden we in plaats van de kerstlunch die in verband met corona niet door kon gaan. 

Lunch

Bij binnenkomst stond er al een door koster Arianne Nagtegaal mooi gedekte tafel klaar. De deelnemers druppelden binnen en schoven gezellig aan.
Voor we het wisten kwam Arianne met allerlei etenswaren binnen, te beginnen met huisgemaakte soep. Daarna volgden diverse broodjes, waaronder zelfs warme focaccia's. Er was keuze uit verschillende soorten beleg en salades, waarbij rekening was gehouden met vegetariërs en mensen met glutenvrij dieet.

We hebben zo gesmikkeld, dat het nemen van een foto van al dat lekkers er helemaal bij ingeschoten is!

Loterij

Na afloop van de lunch was er een loterij.
De dochter van een in 2020 overleden lid had ons de tekenspullen van haar moeder gegeven. Via deze loterij kwamen de nog mooie boeken op een voor haar waardevolle plek terecht. 

Daarnaast was in de loop der jaren onze kast overvol geraakt met naslagboeken en kleurboeken die niet meer ingekeken werden.
De mooiste exemplaren daarvan zijn aan de loterij toegevoegd. 

Elke lunchplek had een lot met nummer.
Voorzitter Corri liet onze deelneemsters om beurten een nummer uit de pot trekken. Degene wiens nummer werd genoemd, mocht iets van de tafel uitzoeken.

Te zien aan de reacties was er voor ieder wat van haar gading bij.

ALV

Daarna was het tijd voor de ALV. Secretaris Sandra en penningmeester Cora vertelden in het kort wat er in het jaarverslag over 2021 staat (dat al eerder per e-mail aan iedereen was toegestuurd) en vertelden wat er sindsdien nog gebeurd is, vooral wat betreft het aanpassen van het beleidsplan en het huishoudelijk reglement. Dit was onder andere nodig in verband met de gewijzigde Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, en om een paragraaf sociale veiligheid op te nemen.
Het was erg fijn dat er inbreng van de aanwezigen kwam over hoe en waar we op zoek kunnen naar nieuwe leden, en wat te doen mochten er dames uit het bestuur wegvallen.

Afgezien van de nog openstaande functie voor de kascommissie werd aan het eind van de vergadering elk voorstel en elk document unaniem goedgekeurd. 

Tekenopdracht

Tot slot was er nog een vol uur om met een tekenopdracht aan de slag te gaan: maak de mandala af. Daar is met veel plezier aan gewerkt. 

We kijken terug op een heerlijke middag!