Elementenmandala

In het westen zag men vroeger de 4 elementen aarde, lucht, water en vuur als de basisingrediënten waaruit de wereled is opgebouwd.
Mocht het in de mandala mooier uitkomen, dan zijn daar de oosterse elementen ether, metaal en/of hout aan toe te voegen.